Een ogenblik geduld a.u.b.

Over de Wmo-monitor

De nieuwe Wmo-monitor is opgebouwd uit drie dashboards die aansluiten op de informatiebehoeften van gemeenten.  De gebruiksvriendelijkheid is sterk verbeterd; u heeft minder clicks nodig om tot de beschikbare informatie te komen. Daarbij biedt het de mogelijkheid op verschillende niveaus te benchmarken met andere gemeenten.

Dashboards

In de nieuwe Wmo-monitor klikt u vanuit de landingspagina door naar één van de drie dashboards. Deze bieden u snel inzicht in de gewenste informatie op themaniveau. Vervolgens kunt u nog meer detailinformatie vinden in de overzichtelijk samengestelde databank. De dashboards bevatten de volgende informatie:

Monitoren en sturen van zorggegevens

In dit dashboard vindt u informatie over de verdeling van de klantpopulatie naar ondersteuningsvorm, het % klanten met een PGB en het aantal verzamelfacturen. Ook vindt u terug hoe uw gemeente scoort op het gebied van de kwaliteit van de aanlevering van zorggegevens.

Toetsen en evalueren beleid

Dit dashboard brengt de effecten van uw huidige beleid in kaart. Het biedt informatie over gevolgen van aanpassingen in uw beleid. Hoeveel cliënten betaalden de minimale eigen bijdrage? Hoeveel cliënten namen contact op met het CAK? Hoe verhoudt zich deze informatie tot andere gemeenten. En welke vragen stelden deze cliënten?

Financiële verantwoording en controle

In dit dashboard vindt u de financiële informatie over de Wmo binnen uw gemeente. Zijn de eigen bijdrage inkomsten conform de begroting? Hoeveel eigen bijdrage betaalt de klant gemiddeld? Daarnaast brengen we in kaart hoeveel klanten er een betalingsregeling hebben getroffen met het CAK.